PRIKLJUČCI I ZAPTIVKE

• PRIKLJUČCI ZA HIDRAULIKU PO NORMAMA DIN 2353

• PRIKLJUČCI ZA HIDRAULIKU PO NORMAMA SAE JIC 37o

• PRIKLJUČCI ZA PNEUMATIKU

• MERNI PRIKLJUČCI

• PRIKLJUČCI ZA PLAST. CEVI I CREVA

• ZAPTIVNI ELEMENTI I KOMPLETI ZA ZAPTIVANJE HIDRAULIČKIH I PNEUMATSKIH SISTEMA (O-PRSTENOVI, MANŽETE,BRISAČI, MG-PRSTENOVI...)

• DELOVI OD GUME I KOMBINACIJAMA GUMA - PLASTIKA, GUMA - METAL ...

• TEHNIČKI DELOVI OD PLASTIKE